Medlemskap i Hamarøy IL


Aktive medlemmer:
Alle som deltar på aktivitet i regi av Hamarøy IL skal betale medlemsavgift til hovedlaget. Benytt informasjonen under ved betaling.

Nytt medlem/støttemedlem:
Ønsker du å melde deg inn i Hamarøy IL benytter du kontonummeret og opplysningene under. Velkommen som nytt medlem!

Barn tilsuttet Hamarøy IL er forsikret gjennom NIF til datoen de fyller 13 år.
Les mer: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/default.aspx

Medlemskontingent 2021:

Enkeltmedlem/støttemedlem: 225 kr      Familie: 450 kr

Merk hvem betalingen gjelder. For registrering trenger vi mailadresse, telefonnummer, samt fødselsdato på evt. barn.

Kontonummer: 4612 2092 720